מתחרה05701 / אולי הרעיון באמת [ 15/08/2006 19:35:01 ]

ציון: 2

צפוי, אך בכל זאת רגש אותי. הייתי מפתחת את הסיפור

ונותנת לו יותר עומק ופחות עובדותסגור חלון