שופט00101 / ציון לשבח על מקוריות בטיפול בנושא [ 08/09/2006 17:57:53 ]

ציון: 4

שיר זה, למרות שאיננו עונה אחד לאחד על ההגדרה של פואמה, עושה בכל זאת משהו ייחודי ביותר: הוא מעז להתמודד עם נושא שמטופל רק לעיתים נדירות בדרך אמיצה כל כך. הכותב/ת מתריס/ה בשיר זה באופן הישיר ביותר מול בוראו, הוא מודיע לו נחרצות כי באמתחתו כלימה, כי ראוי הוא שיתבייש, ומכריז כי הוא חסין מפני מבטיו המוכיחים והמרשיעים. יופיו של השיר בכך שהוא לוקח את נושא העיניים ומטפל בהן באופן מטפורי, שהרי לבורא אין עיניים ממשיות. למעשה, עיניו עוד פחות מוחשיות מ"עין-הרע" ובכל זאת אנחנו מתנהלים לא מעט כאילו העיניים הללו בולשות אחרינו.

השיר מצטיין בחיבור בין שפה פיוטית דמויית תפילה ובין מבנה מודרני לחלוטין, והוא רותם שפה דמויית תפילה זו לשימושו בכדי להעצים את חוויית ההתרסה. על כך ניתן לשיר ציון לשבח על מקוריות בטיפול בנושא התחרות.


סגור חלון