שופט00101 / מקום שני [ 08/09/2006 19:50:14 ]

ציון: 4

השיר מפליא ומשכנע בפיתוח נושא שמשון ודלילה מן התנ"ך, באופן מקורי ביותר. החריזה יפה, איכותית ומפתיעה ועומדת בדרישות הבלדה.

הקול הדובר הוא של שמשון, הגיבור התנ"כי הנודע, המבקש את אלוהיו. הבחירה בשמשון, כנושא לתחרות המדברת על עיניים, מצוינת. בסיפור זה העיניים מסמלות את נקודת המפנה המפתיעה שבו. מחלפותיו של שמשון הן אלה שנתנו לו את כוחו. מרגע שהן נגזזו כוחו העצום אבד. ואז, לאחר ששתי עיניו נוקרו והוא מוצא את עצמו בין שני עמודי היסוד של הארמון, הוא נושא תפילה לאלוהיו שיאפשר לו להינקם רק אחת מעיניו- ומבוקשו ניתן לו. שמשון מודע לכך כי כוחו המופלג היה מעל לנורמה ואף נלקח ממנו כדין, לכן אין הוא מבקש להיפרע מאויביו על גזיזת מחלפותיו אלא על ניקור עיניו- העיניים שהן זכותו בדין ושבשל עקירתן הפך נכה. מוסר ההשכל בסיפורו של שמשון איננו השיער כי אם העיניים. דווקא כשהיו עיניו עימו עשה טעויות ולא ראה נכוחה. דווקא עכשיו, כשעיניו אינן, הוא סוף סוף רואה דברים כהווייתם. הכותב/ת עושה שימוש נבון במושגים מהסיפור התנ"כי, כגון: "חורשים מְרֵעִים עגלתי" ומסב אותם כך שיהיו חלק מתפילתו של שמשון לאלוהיו, גם אם במקור הופיעו אחרת. כל בית בשיר מתאר נקודת ציון נוספת בסיפור וניכר כי הכותב/ת יודע/ת לבחור היטב את התפניות המעניינות.

סיום השיר רגע לפני הסוף הידוע, מגביר את המתח ומוסיף לעניין ולדרמה.

הכותב/ת מצליח/ה ליצור מקבילה שירית אותנטית ומשכנעת לספור התנכ"י ובכך הוא מצטרף למסורת שירית רבת שנים מאז רמח"ל ומיכ"ל ועד משוררים עבריים בני זמננו, כמו אמיר גלבוע, עמיחי וזך.

זהו שיר קלאסי הבולט בייחודו ועל כך ניתן לו הפרס השני.סגור חלון