שופט00101 / פרס ראשון [ 08/09/2006 20:03:52 ]

ציון: 4

השיר מצטיין בשפה עברית  עשירה המעידה על הכרות מקיפה ורצינית את השפה ועל מודעות לשונית.  

השיר מרשים בצירופים לשוניים בלתי שגורים, בדימויים ובמטאפורות מקוריים, המהווים הוכחה ליכולת אמנותית של ביטוי אותנטי ושל חוויה ממשית.

השיר כתוב בריתמוס מוסיקלי לירי ודרמתי כאחד המעיד על רגישות מוסיקלית בלשון ועל השכלה שירית. השיר מגובש ותמציתי ומתייחס לנושא התחרות- עיניים – באופן אישי ומקורי. בשיר ישנו שיג ושיח עם חווית המלים והחושים המתעתעים. קיים מתח בין העולם הפנימי של הדובר/ת לבין העולם החיצוני, בין מצב של תום לתשוקה סוערת, דרך חוויה של ארוס ואהבה העוברת לאורכו של השיר, עד לשיאו בבית האחרון.

וחשוב מכל זהו שיר אמת, היוצא ממעמקי הבטן האותנטית של הכותב/ת ועל כך ניתן לו הפרס הראשון.סגור חלון