מתחרה02801 / כתוב יפה [ 16/08/2006 09:08:19 ]

ציון: 2

ומרתק,אך חפשתי את הקשר לעיניים ולא מצאתי.חבלסגור חלון