מתחרה09501 / שיר אהבה [ 16/08/2006 10:02:23 ]

ציון: 3

מבנה מסודר שיר נעים לעין ומרחיב לב אהבתיסגור חלון