מתחרה01601 / כתיבה מדהימה [ 16/08/2006 10:41:07 ]

ציון: 3

אך אינה שומרת על כללי המשקל והחרוז המוקפדים של הבלדה. איזו החמצה, קצת מחשבה ועומק לצליל החרז של המילים לא היה מזיק כאן. יצירה מדהימה ביופיה, פשוט חבל שלא היתה התעמקות בעניין. רעיון העיניים מובע לאורך כל היצירה. יפהפה.

בהצלחה !סגור חלון