מתחרה09501 / שיר מדהים [ 16/08/2006 11:02:45 ]

ציון: 3

שימוש חכם בשפה הארמית.

תבנית מסודרת של השיר.

כל הכבודסגור חלון