מתחרה01601 / אקטואלי מאוד [ 16/08/2006 13:25:45 ]

ציון: 2

כפואמה לא עומד בכללים המוקפדים של כתיבה ארוכה של טורים שיריים. כבלדה אינו עומד בקרטריונים של בלדה. כשיר שלא שייך לשתי הקטגוריות המתחרות, יש כאן פספוס והחמצה. אילו היית כותב ומאריך את טורי השיר לא רק בביטויים:"את שראו עיני" ו"ראיתי בעיני", חסרה לי עוצמה של המוטיב עיניים. יש נסיון של חוויה שנחוותה מתוך עדות אישית, הכתיבה יפה אך לא מקיפה את הנושא, רק מרפרפת בו.

שיהיה בהצלחהסגור חלון