מתחרה08001 / מיוחד [ 17/08/2006 12:32:18 ]

ציון: 3

כתיבה יפה ונוגעת

חסרה הקפדה על חריזהסגור חלון