מתחרה11901 / סיפור מזעזע [ 17/08/2006 15:36:59 ]

ציון: 4

ומי יכבוש את יצרו למען לא יקרו מקרים כאלו בעתיד?

סיפור שזורע אימה בתוך הנפש,והנשמה זועקת,הייתכן? שבשר מבשרי יחמוד את גופי?

והנשמה רווית עצב וכאב לנוכח המילים.סגור חלון