מתחרה06001 / שיר נוגה מדהים [ 17/08/2006 19:25:47 ]

ציון: 4

כתיבה משובחת.סגור חלון