מתחרה11201 / תוגת האוהב [ 17/08/2006 21:29:32 ]

ציון: 4

ייסורי אהבה שימיהם כימי היות האדם

משפטים יפהפיים כגון: "ידענו אהבה / מול מבטו של יה"

גרמו לי לתת ציון גבוה ליצירה

בהצלחה !!סגור חלון