מתחרה10701 / פעם הייתי עלה צהב מטולטל ברוח [ 18/08/2006 08:11:56 ]

ציון: 4

עכשיו אהבת עיניך בעיניי.

הכתיבה נפלאה  , בהחלט יש את מוטיב העיניים בכל בית ויש להן תפקיד חשוב בשירך.

חסר את המוטיב הטראגי בשיר .סגור חלון