מתחרה10701 / סיפור מצמרר [ 18/08/2006 10:50:29 ]

ציון: 1

מוטיב העיניים שיכל לבוא באופן מצמרר לידי ביטוי לא מופיע בסיפור כמעט כלל .

יש שלד טוב לסיפור  חבל שלא פיתחת עלילה בהתאם.סגור חלון