מתחרה10701 / היצירה שלך גרמה לי לדמוע [ 18/08/2006 13:21:20 ]

ציון: 4

הרגשתי כאב ועצב רב שחלחלו לי ישר לנשמה.סגור חלון