מתחרה08001 / היאוש נוגע ללב! [ 18/08/2006 16:42:21 ]

ציון: 3

השיר מצליח להביא את הבדידות והיאוש  ללבי. ואני מאחלת לנשוא השיר שהחלל יתמלא בברכה וטוב. ושהדמעות יהפכו לדמעות שמחה.


סגור חלון