מתחרה08001 / נושא עינים לעבר [ 18/08/2006 16:46:53 ]

ציון: 3

שימוש מענין ולא צפוי  במוטיב עינים. שיבוש הפסוק גורם לעיוות המשמעות. השיר מלמד את חשיבות הדקדוק שבלעדיו לא היינו יכולים לקרוא שיר זה ואחרים.


סגור חלון