מתחרה02901 / מקראות [ 18/08/2006 18:04:20 ]

ציון: 4

היטבת לתאר את ספור שמשון המוכר שעקרו את עיניו,מה שמתאים לנושא.מוקפד מבחינת בתים

מחורז במקומו.יפהפה.בהצלחהסגור חלון