מתחרה01601 / כתיבה יפה [ 18/08/2006 21:57:21 ]

ציון: 2

כתיבת המכתבים מעניינת אך  הנושא  עיניים לא בלט במיוחד, אלא רק בפיסקת הסיום שהיא מאוד מרגשתסגור חלון