מתחרה09001 / כואב [ 19/08/2006 00:08:43 ]

ציון: 3

לא אבקש את הדמעות
בתוך ליבי לשתוק

כואב ונוגעסגור חלון