מתחרה09001 / עוד לא אבדה התקווה [ 19/08/2006 00:11:26 ]

ציון: 3

ים כחול ענן ורוח
שר לגלים תקווה שאבדה

יפהסגור חלון