מתחרה09001 / חזק [ 19/08/2006 01:03:39 ]

ציון: 3

ודורשת ממך צדק

מחפשת בך סדק

אין צדק - שיר חזקסגור חלון