מתחרה09001 / עיניה אש לפידי עולמו [ 19/08/2006 01:12:25 ]

ציון: 3

עיניה אש לפידי עולמו

משם שאב ינק עוצמתו.

יפהסגור חלון