מתחרה09001 / מלך עם משקפים [ 19/08/2006 01:19:45 ]

ציון: 3

יפה מאוד

הכתב כל כך קטן מקשה על הקריאה-לתשומת לבךסגור חלון