מתחרה09001 / מרגש [ 19/08/2006 02:18:34 ]

ציון: 3

מראה ילד צוהל

לקראת אבא שחוזר ממלחמה

אין מרגש יותר מזהסגור חלון