מתחרה05201 / מתחיל טוב, אבל [ 20/08/2006 14:27:18 ]

ציון: 2

הרעיון מקורי והולם את התחרות, מתחיל נהדר, אבלל כל שמתקדמים העלילה לא מתכנסת

ומייגעת. גם צורת ההגשה לא מקילה.סגור חלון