מתחרה05201 / מיוחד במינו. [ 20/08/2006 14:30:50 ]

ציון: 4

נכתב על ידי מי שבקי בשפה בשאה ממקורותיה התורניים, מאוד מתאים לנושא התחרות.

ההפניות בגוף השיר המפנות להערות מיותרות לדעתי. אבל ציון מכסימלי ללא ספק מגיע לשיר.סגור חלון