מתחרה10001 / נהניתי [ 20/08/2006 17:40:20 ]

ציון: 3

על פניו השיר נותן תחושה של פואמה (שישה בתים בני ארבע שורות) אלא שמתוכנו מתקבל הרושם שזו פואמה מודרנית.

בשיר הדובר פונה אל נמענת בהבטחה להעניק לה את אהבתו כמעט ללא כל תנאי אם תמצא לנכון לבטוח באהבתו ובו.

נושא השיר מקבל ביטוי בצורה משביעת רצון.סגור חלון