מתחרה05401 / מראה סדוקה [ 20/08/2006 18:40:38 ]

ציון: 4

לקרוא לבכות ולזעוק, אלוהים שבשמים אנא ממך,

חוס עליה.כתיבה טובה מאוד מרתקת .סגור חלון