מתחרה04801 / עושר לשוני וכתיבה יפה [ 20/08/2006 19:34:35 ]

ציון: 3סגור חלון