מתחרה11301 / מעלה נוסטלגיות [ 20/08/2006 19:34:39 ]

ציון: 3

לגבי אותם מורים מעברנו, אותם אלה שנחרטו בזכרוננו

"מורה טוב מורה לחיים" - אמר המשפט וצדק.סגור חלון