מתחרה08101 / מרגש אבל חסר בשר כדי להקרא סיפור [ 21/08/2006 11:25:57 ]

ציון: 2

הכתיבה יפה.

יש לפתח את הסיפור יותר.סגור חלון