מתחרה12101 / צריך להאין [ 21/08/2006 12:23:58 ]

ציון: 2

צריך תמיד לנסות ולהאמין שיהיה טוב במדינתנו הקטנה.סגור חלון