מתחרה12101 / יניים צולפות [ 21/08/2006 13:10:25 ]

ציון: 4

אוי איזו כתיבה זועקת,

קולחת, קשה וכואבת.

תמונה המתארת בעוצמה

עד כמה

עיני האב

צולפות לה בנשמה ובגב.סגור חלון