מתחרה05901 / היה לי חסר [ 21/08/2006 17:21:57 ]

ציון: 1

לא היה מספיק סיפורי בעיני, יותר מעין תעוד של חוויה אישית

חבלסגור חלון