מתחרה05901 / שיר אהבה [ 21/08/2006 17:29:48 ]

ציון: 1

אין ביכולתי לבחון את השיר ע"פ אמות מידה מקצועיות,

האם זה עונה או לא עונה על הקריטריונים הדרושים בתחרות

אך אינטואיטיבית לא התחברתי לשיר!סגור חלון