מתחרה05901 / עיני הורי [ 21/08/2006 17:34:14 ]

ציון: 2

מוטיב העיניים בולט אולי בולט מדי וזה אולי קצת מאולץ.

נראה לי כי הנושא ניתן על-מנת להנחות את הכותב ולא מכריח להשתמש

במוטיב בצורה כה מוגזמת. יחד עם זאת ישנם תיאורים יפים ויש משהו מעניין בסיפור.סגור חלון