מתחרה05201 / קולח, ובנוי יפה, אבל בסופו של דבר הסוף צפוי. מהנה ומתאים לתחרות. [ 21/08/2006 19:09:21 ]

ציון: 3סגור חלון