מתחרה03001 / יפה השיר [ 21/08/2006 19:11:26 ]

ציון: 2

ואף מרגש

אפשר היה לערוך  קצת יותר טוב

הנושא לא מודגש מספיקסגור חלון