מתחרה07301 / שיר קשה [ 21/08/2006 21:34:28 ]

ציון: 2

קראתי פעמיים ושלוש

כמו שכתבתי בכותרת, שיר קשהסגור חלון