מתחרה07301 / שיר מסובך [ 21/08/2006 22:40:04 ]

ציון: 2

"עיניה אש לפידי עולמו "

גם בשיר מסובך יש משפטים יפיםסגור חלון