מתחרה05701 / הוֹריש לעיניי את חוֹכמת הנסתר. [ 22/08/2006 16:25:57 ]

ציון: 3

יפה


סגור חלון