מתחרה08101 / הסיפור נפסל מבחינתי על הסף - אין שום קשר לנושא התחרות [ 14/08/2006 12:19:38 ]

ציון: 1סגור חלון