מתחרה08101 / הקשר לנושא הסיפור רופף מאוד. העלילה חזקה וקשה, אך לא מסופרת היטב. [ 14/08/2006 12:35:09 ]

ציון: 1

יש בעיה של אמינות בסיפור.

סיפור כזה צריך להיות מסופר בעוצמה עם כל הרגש האפשרי. חוויות קשות של ילדה הנאנסת על ידי אביה, התחושה הזאת לא עוברת בסיפור. זה מסופר בגוף ראשון, אך נראה כאילו משהו מהצד מספר את זה וחבל.

יותר מדי תאורים של אותו  רגש.סגור חלון