מתחרה10001 / חריזה מאולצת [ 23/08/2006 06:24:18 ]

ציון: 1

החריזה בשיר, במקומות מסוימים, די מאולצת. לדוגמה:

שעות מצטרפות לימים של השקעה וכעת אני ניצב בשער השיער,

מתפתל במבוכיו, מסמן שביליו ובקיצו נותר מיואש, כשפי נפער.

........

........

מבקש להירגע בקפה פינתי, נוזל מרגיע בגרוני נשתה,

מתעשת. מתגבשת במוחי דרך פעולה, נתקבלה החלטה.

במקום המילה 'נשתה' הייתי בוחרת במילה נרדפת. אולי, 'נגמע'.

אין ספק שמורגש כי הושקע מאמץ לחרז בקצב מסוים, אבל הוא אובד פה ושם בטקסט, וחבל.סגור חלון