מתחרה07301 / קצת מסובך [ 23/08/2006 22:01:44 ]

ציון: 2

כתיבה טובה

אך יצא טיפה מעל גובה העניים שליסגור חלון