מתחרה07301 / שיר חביב אבל... [ 23/08/2006 22:10:23 ]

ציון: 2

חיפשתי פעם וגם פעמיים,

אך מצוא לא מצאתי עיניים.סגור חלון