מתחרה14001 / יפה! [ 23/08/2006 22:52:58 ]

ציון: 4

כתוב ברגישות, רעיון יפה שמבוצע היטב.


סגור חלון