מתחרה03101 / עברית שפה קשה. [ 24/08/2006 00:53:40 ]

ציון: 1

עברית שפה קשה.

קשה לקריאה - פרסום השירים הוא אנונימי, חרגת באופן בוטה מתקנון התחרות.

קשה לכתיבה - מצא את החרוז:

עתה / שלווה; כחולים/ הסלעים; שמחה / שלווה; הצופרים / במרומים;

מבקשת / אוהבת; נשגבים / הומים;  שהיה/ שלמה/ הקטנה;סגור חלון